เรารับติดตั้งระบบเครื่องถ่ายเอกสารประหยัดพลังงานและลดต้นทุนเครื่องพิมพ์แห่งอนาคต EPSON

พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา

สามารถพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่องโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการวอร์มเครื่องก่อนพิมพ์ ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพิมพ์เยอะขนาดไหนก็ตาม

ประหยัดพลังงาน

ช่วยประหยัดต้นทุน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

Epson WF-C878R

เครื่องถ่ายเอกสารประหยัดพลังงานและลดต้นทุน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หัวพิมพ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเพราะไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์ ทำให้มีวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลง ส่งผลให้เกิดการลดขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดค่าดูแลรักษา เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

ด้วยหัวพิมพ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงช่วยลดขั้นตอนและประหยัดค่าบำรุงรักษา