การบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่า

เครื่องถ่ายเอกสารสีหรือขาวดำ ( copy / print / scan ) สัญญาเช่า X ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทางเซลล์ มีทั้งเครื่องใหม่แกะกล่อง และเครื่อง มือ 2 ตามที่ลูกค้าต้องการ
ทางบริษัทคิดค่าบริการเครื่องเช่า เริ่มต้นต่อเดือน / เดือนละ 1,500 – 4,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการเครื่องถ่ายเอกสารและหน้างานของลูกค้า

เช่าเครื่อง laser ขาวดำA3และA4 คิดค่าเช่าเริ่มต้น 2000-2500 A4 แผ่นละ 0.30 ส.ต.

เช่าเครื่อง laser/Inkjet สีA3และA4 คิดค่าเช่าเริ่มต้น 2,500-3,500 A4 แผ่นละ 0.30 ส.ต. A4สี แผ่นละ 3 บาท

เช่าเครื่อง laser/Inkjet สีA4 คิดค่าเช่าเริ่มต้น 1500 ขาวดำ A4 แผ่นละ 0.30 ส.ต.

คิดค่าเช่าเริ่มต้น 1500 สี A4 แผ่นละ 0.30 ส.ต.  A4สี แผ่นละ 3 บาท

บริการของเราจะฟรีหมึก และอุปกรณ์สิ้นเปลือง และมีช่างบริการให้ตลอดเวลาทำการ และทีม IT ค่อยแก้ไขระบบ Print/Scan ให้ลูกค้า พร้อม Remote แก้ไขงานเบื้องต้น

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร